Hyra eller köpa?

Det här är ett svårt beslut för många. Om man inte vill hyra, utan köpa, kan man behöva nöja sig med en mindre lokal, eller en lokal i ett sämre läge, om man är i en uppstartsfas. Det beror helt enkelt på hur mycket kapital man har. En fördel med att starta en webbyrå – jämfört med många andra verksamheter – är att man kan klara sig på ganska lågt startkapital. Den här fördelen försvinner om man ska köpa.