Att skaffa kontor som webbyrå

Att skaffa kontor eller lokal är ett ganska stort beslut för vilken verksamhet som helst. Som webbyrå har man ganska stor frihet i att välja var man vill sitta. Inte för att man påverka antalet lediga lokaler, men för att man är ganska fri i sitt arbete. I motsats till en industri som exporterar till Baltikum till exempel, är det inte viktigt att finnas nära en större hamn. Det är normalt inte heller viktigt att finnas nära natur eller överlag förfoga över stora ytor. Många som startar en webbyrå – som det också börjar gå bra för – väljer inte sällan ett kontor centralt i staden.

Var bor de anställda?

En webbyrå har inte sällan ganska få anställda. Således är det enkelt att anpassa läget till en stadsdel dit de flesta har någorlunda lätt att ta sig. Oftast är det just centralt i en stad, i synnerhet om den är lite större. I och med det centrala läget tenderar det givetvis att vara lite dyrare. Det här är en avvägning man får göra – de flesta skulle nog anse att ett centralt läge är att föredra på längre sikt. För nyanställningar och kunduppdrag kan det göra att man som ses attraktiv att arbeta med. För en webbyrå kan ryktet betyda mycket – och en del skulle säga att ett centralt läge är en bra investering.

Yta

När det gäller ytan är det viktigt att ha med sina framtidsplaner i åtanke. Skaffar ni ett väldigt stort kontor kommer ni att behöva betala en stor summa pengar under en längre tid. Märk väl att det kan ta tid att hitta anställda som kan fylla de platser ni behöver. Å andra sidan kan ett lite större kontor än ni behöver nu, göra att ni undviker en omständlig och kostsam företagsflytt lite längre fram i tiden.

Ytan är givetvis något som behöver ha i åtanke. Tänk även på om ni ska ha lounge och andra ytor för era anställda, som inte enbart är kontor. Eller kanske räcker ett kontor med bara ett fåtal rum, om ni ska arbeta i öppna landskap?