Posted on

Anlita webbyrå i Göteborg för att skriva produkttexter

Vem skriver produkttexter?

De som driver E-butiker tar ofta leverantörens produktbeskrivningar och använder dessa på sin egen hemsida. Att göra detta har ger flera negativa konsekvenser. För det första påverkas synligheten på Google negativt då Google premierar unik text. För det andra är det sällan speciellt konverterande texter då leverantörerna vänder sig till företag medan E-butikerna vänder sig till slutkunderna. Att satsa på unika produkttexter är därmed mycket viktigt. Men vem skriver dem?

Olika skribenter med olika fokus

Första alternativet är att kontakta den webbyrå som byggt hemsidan. Det är inte ovanligt att det på en webbyrå som utför webbdesign även jobbar skribenter vars uppdrag därmed är att bistå med denna del av hemsidebyggandet. Detta i likhet med hur grafikerna tillhandahåller de grafiska elementen. Eftersom efterfrågan på texter med hög kvalité överlag efterfrågas av E-butikerna kan även en webbyrå välja att samarbeta med PR-byråer, fristående skribenter eller content writers för att kunna erbjuda denna tjänst till sina kunder.

Självklart kan man som företagare även vända sig till skribenterna direkt. Här finns det däremot något olika inriktning och man bör se över vad behovet primärt handlar om. Detta även om gränsen mellan de olika områden som skribenter jobbar inom allt mer suddas ut.

Är det texter som ska läggas in primärt för att öka synligheten på Google kan en SEO-skribent anlitas. Utöver att skriva en säljande och konverterande text läggs stor vikt vid nyckelord, användbarhet och läsbarhet. Allt för att Google ska premiera sidan.

Är det istället texter som ska användas ur ett marknadsföringssyfte är det en copywriter som ska anlitas. Dessa har marknadsföring och budskapet i fokus. De skribenter som jobbar med jobbar generellt inte med copywriters. Detta utifrån att en webbyråer göteborg mycket ofta jobbar inom marknadsföring, webdesign och kommunikation.

En ytterligare grupp är content writers. De skriver innehåll som primärt är ”innehåll” på hemsidan som en del av tjänster för hemsidor. Fokus brukar ligga på fakta, guider och texter som därmed skapar mervärde för besökaren. Arbetet som utförs kallas för content marketing vilket tydligt påvisar att innehållet i sig är så bra att det är marknadsföring.

Känner du dig osäker bör du gå till den webbyrå som har ansvar för sidan och diskutera olika lösningar. Även om de inte har möjlighet att hjälpa till med texterna kan de ha kontakter som kan förmedlas. Dessutom kan det finnas begränsningar för hur lång text som kan läggas in på hemsidan, om det går att använda bilder osv. Att skriva texterna först och sedan kontakta gällande webbyrå kan därmed innebära onödiga kostnader.