Posted on

Fem viktiga steg när du ska starta en webbyrå i Göteborg

Tänk på det här

Funderar du på att starta en webbyrå? Klart är att det finns ett stort underlag av kunder, som har behov av de tjänster som du kan tillhandahålla. Klart är dock också att det är en ganska hård konkurrens mellan webbyråer, kanske speciellt i landets större städer. För att slå sig fram i bruset krävs hårt arbete, och att man har byggt en stabil grund för företaget i Göteborg att stå på. Här kommer ett antal exempel på saker som är viktiga att tänka på när du ska starta en webbyrå.

Hur är din approach?

Visst, du kan vara riktigt duktig på att designa hemsidor. Ofta är det dock inte tillräckligt för att starta en framgångsrik webbyrå i Göteborg. Att bygga en stabil grund att stå på är att göra hemsidejobb av hög kvalitet, utan att ta för mycket betalt för det. Att producera hemsidor med hjälp av mallar och ta stora summor pengar för det kan fungera på kort sikt, men det håller knappast i längden.

Bestäm en approach och använd den – och gör det med kvalitet. Ska du starta en webbyrå med särskilt fokus på en speciell nisch? Eller vill du erbjuda bredare tjänster för att fånga upp ett större kundunderlag? Ha en tydlig vision för din verksamhet innan du sätter igång.

Att starta företaget

Att starta företag kan anses vara enkelt i Sverige. Till en början väljer en del designers att starta en enskild firma. Det kostar ingenting (dock kostar det att registrera ett namn) och innebär generellt låga trösklar för att komma igång.

Om man har kapital kan man starta ett AB. Att ha just ”AB” i företagsnamnet kan inge förtroende. En väsentlig skillnad mellan de olika formerna är att man i ett AB inte är personligt ansvarig för företagets skulder. För att starta ett AB krävs 50 000 kronor i aktiekapital. För större bolag, framförallt där det finns många anställda, så är AB mer regel än undantag.

Marknadsför digitalt

Som webbyrå Göteborg kan det givetvis lämpa sig väl att marknadsföra sig online, även om det inte måste vara den enda metoden. Viktigt är att ha en portfolio för kunder att visa upp. Har du ingen portfolio ännu? Ett sätt att bygga upp den kan till exempel vara att göra ideella arbeten för välgörenhetsorganisationer, eller bygga hemsidor till vänner och bekanta för ett rabatterat pris. De flesta kan nog enas om att det är en viktig del i att värva kunder.

Posted on

Anlita webbyrå i Göteborg för att skriva produkttexter

Vem skriver produkttexter?

De som driver E-butiker tar ofta leverantörens produktbeskrivningar och använder dessa på sin egen hemsida. Att göra detta har ger flera negativa konsekvenser. För det första påverkas synligheten på Google negativt då Google premierar unik text. För det andra är det sällan speciellt konverterande texter då leverantörerna vänder sig till företag medan E-butikerna vänder sig till slutkunderna. Att satsa på unika produkttexter är därmed mycket viktigt. Men vem skriver dem?

Olika skribenter med olika fokus

Första alternativet är att kontakta den webbyrå som byggt hemsidan. Det är inte ovanligt att det på en webbyrå som utför webbdesign även jobbar skribenter vars uppdrag därmed är att bistå med denna del av hemsidebyggandet. Detta i likhet med hur grafikerna tillhandahåller de grafiska elementen. Eftersom efterfrågan på texter med hög kvalité överlag efterfrågas av E-butikerna kan även en webbyrå välja att samarbeta med PR-byråer, fristående skribenter eller content writers för att kunna erbjuda denna tjänst till sina kunder.

Självklart kan man som företagare även vända sig till skribenterna direkt. Här finns det däremot något olika inriktning och man bör se över vad behovet primärt handlar om. Detta även om gränsen mellan de olika områden som skribenter jobbar inom allt mer suddas ut.

Är det texter som ska läggas in primärt för att öka synligheten på Google kan en SEO-skribent anlitas. Utöver att skriva en säljande och konverterande text läggs stor vikt vid nyckelord, användbarhet och läsbarhet. Allt för att Google ska premiera sidan.

Är det istället texter som ska användas ur ett marknadsföringssyfte är det en copywriter som ska anlitas. Dessa har marknadsföring och budskapet i fokus. De skribenter som jobbar med jobbar generellt inte med copywriters. Detta utifrån att en webbyråer göteborg mycket ofta jobbar inom marknadsföring, webdesign och kommunikation.

En ytterligare grupp är content writers. De skriver innehåll som primärt är ”innehåll” på hemsidan som en del av tjänster för hemsidor. Fokus brukar ligga på fakta, guider och texter som därmed skapar mervärde för besökaren. Arbetet som utförs kallas för content marketing vilket tydligt påvisar att innehållet i sig är så bra att det är marknadsföring.

Känner du dig osäker bör du gå till den webbyrå som har ansvar för sidan och diskutera olika lösningar. Även om de inte har möjlighet att hjälpa till med texterna kan de ha kontakter som kan förmedlas. Dessutom kan det finnas begränsningar för hur lång text som kan läggas in på hemsidan, om det går att använda bilder osv. Att skriva texterna först och sedan kontakta gällande webbyrå kan därmed innebära onödiga kostnader.

Posted on

Hur kan man få jobb på en webbyrå?

Eftersom en webbyrå har behov av en rad olika kompetenser så finns det inte en utbildning som tillgodoser hela byråns efterfrågan på kompetens. Det finns heller inte en väg in för den som vill arbeta på en webbyrå. Men för att klargöra så kommer vi här att gå igenom några av de vägarna man kan gå för att få jobb på en webbyrå.

 

Högskoleutbildning

De olika yrkesrollerna och vägarna in som anställd på en webbyrå så finns det några vägar som är mer vanliga än andra. En av de vanligaste är att man läser en högskoleutbildning och, efter avslutat examensarbete, får jobb på en byrå. En högskoleutbildning inom marknadsföring kan vara en väg in på en byrå av den här typen men för väldigt många som går den här vägen så är det den tekniska banan som är aktuell. Webbyråer behöver ofta väldigt många webbdesigners och utvecklare som kan arbeta med kundernas hemsidor, e-butiker och digitala kampanjer. Inom programmering finns det till exempel möjlighet att ta både högskole- och civilingenjörsexamen.

Yrkeshögskola

Något som blir allt vanligare idag är att privata aktörer sätter upp utbildningar som kallas för yrkeshögskoleutbildning. De här utbildningarna ska ha en nära förankring till näringslivet och i varje utbildningsprogram finns det ett antal företag representerade som påverkar utbildningens innehåll. Inom området webb har det på senare år startats fler yrkeshögskoleutbildningar och det speciella med den här typen av utbildning är att den i regel omfattar en hel del praktik. Studenterna får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på en webbyrå vilket både ger erfarenheten och kontakterna som kan vara en naturlig väg in i en anställning.

Nätverkande

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så är personliga kontakter ofta en bra väg in på ett nytt företag. I några fall så har man kontakterna på plats genom naturliga kopplingar som en gammal vän eller familjemedlem som arbetar på ett företag i branschen. I andra lägen så finns inte den naturliga kopplingen och den kan då behöva skapas genom att aktivt nätverka. Den som väljer att nätverka för att hitta ett jobb på en webbyrå bör både tänka på sociala medier, diskussionsforum och på fysiska nätverksträffar där man kan bygga på sina affärsrelationer. Man vet aldrig vem som kan öppna dörren för nästa anställning i framtiden så därför kan det vara klokt att hålla kontakterna varma genom att höra av sig ibland och intressera sig för deras vardag. För den som vill nätverka sig till ett nytt jobb så är det bra att ha rätt förväntansbild, att bygga bra personliga kontakter tar tid.

 

Driva eget företag

Ännu ett ovanligt men intressant alternativ för den driftige är att starta upp ett eget företag inom branschen. För den som är intresserad av webbdesign så kan ett eget företag som konsult inom det området vara en bra väg till att tjäna pengar och till att få ett jobb på en större byrå. Om du har visat på resultat, både i form av att klara av kundrelationer och genom att du har presterat något som kunderna varit nöjda med och betalat för så kan det vara en självklar väg till att bli anställd.